Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 18.05.2021 ] Отбелязахме деня на Натура 2000 в Сливен, като част от турнето на Зелени Балкани В понеделник 17-ти май отбелязахме деня на Натура 2000 в Сливен в партньорство с Дирекция Природен Парк „Сините камъни” и община Сливен.
 
повече >>

[ 18.05.2021 ] Опровержение на изнесена информация от община Поморие относно Посетителски Център "Поморийско езеро" От местни журналисти изненадващо научихме, че на сайта на община Поморие е публикувано съобщение с провокативен текст и заглавие: „Зелени Балкани“ се отказаха от грижата за Посетителския център в Поморие". 
повече >>

[ 15.05.2021 ] Розово фламинго посети острова с рибарките
Тези дни на гости на колонията гривести рибарки в Поморийско езеро пристигнаха 23 птици от вида розово фламинго. Птиците изненадаха приятно нашите експерти, провеждащи редовния мониторинг на колонията. Наблюдавани бяха да си почиват на острова пред Музея на солта, който е изграден с помощта на доброволците на сдружението. Внасяйки колорит и красота, птиците от своя страна са се възползвали от спокойствието и тишината в района на лагуната.

повече >>

[ 24.04.2021 ] Пролет на Поморийско езеро
Пролетта дойде на Поморийско езеро и с нея започнаха и интересните наблюдения в така ценната солена лагуна. Наред със засилената миграция на хиляди птици, придвижващи се на север към гнездовите си местообитания, започна и гнездовия сезон в езерото. Брачни игри, заемане на територия, вече мътещи птици и много песни – това представлява пролетната картина тук.

повече >>

[ 19.04.2021 ] Рекордна численост на вида малък корморан в Поморийско езеро
По време на редовния мониторинг на биоразнообразието на Поморийско езеро, провеждан в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“, бе установена рекордна численост на вида малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus) - 658 индивида. 

повече >>

[ 19.04.2021 ] Пътешествията на гривестите рибарки от Поморийско езеро продължават
С настъпването на пролетта процеса на миграция продължава да е активен и гривестите рибарки (Sterna sandvicensis) на Поморийско езеро се увеличават, като числеността на почиващите и хранещи се гривести рибарки варира значително в момента – от 30 до 200 индивида. През последната седмица сред множеството рибарки имахме шанса да видим и такива маркирани в местната колония.

повече >>

[ 02.04.2021 ] Интерактивна експозиция представя проблема със замърсяване на Черно море с отпадъци Изхвърлените от човека и попаднали в реките и моретата отпадъци представляват не само естетически, загрозяващ пейзажа проблем. Те са също така основна заплаха за биоразнообразието на планетата и риск за здравето на хората.
повече >>

[ 22.03.2021 ] Резултати от конкурса за детска рисунка „Опазвам биоразнообразието от замърсяване“
Дойде момента, в който да обявим резултатите от конкурса за детска рисунка „Опазвам биоразнообразието от замърсяване“. Конкурсът се организира от Зелени Балкани съвместно с Читалище „Просвета-1888“, гр. Поморие във връзка с изпълнението на проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, BSB142 BioLearn, финансиран по оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

повече >>

[ 15.03.2021 ] Регистриран нов вид за Поморийско езеро
По време на редовния мониторинг на птици, провеждан в рамките на проект LIFE19 NAT/BG/000804 Живот за Поморийската лагуна, беше регистрирано наблюдение на нов за лагуната вид - малка дропла или стрепет (Tetrax tetrax). 

повече >>

[ 01.02.2021 ] Международен ден на Влажните зони – 2 февруари 2021
Всяка година на 2 февруари отбелязваме Международния ден на влажните зони, за да насочим внимание към важността на влажните зони за хората и нашата планета.

повече >>


prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 20 21 22 23 24 25 26 27 next

Виж Зелени Балкани във Facebook