Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 19.04.2021 ] Рекордна численост на вида малък корморан в Поморийско езеро
По време на редовния мониторинг на биоразнообразието на Поморийско езеро, провеждан в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“, бе установена рекордна численост на вида малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus) - 658 индивида. 

повече >>

[ 19.04.2021 ] Пътешествията на гривестите рибарки от Поморийско езеро продължават
С настъпването на пролетта процеса на миграция продължава да е активен и гривестите рибарки (Sterna sandvicensis) на Поморийско езеро се увеличават, като числеността на почиващите и хранещи се гривести рибарки варира значително в момента – от 30 до 200 индивида. През последната седмица сред множеството рибарки имахме шанса да видим и такива маркирани в местната колония.

повече >>

[ 02.04.2021 ] Интерактивна експозиция представя проблема със замърсяване на Черно море с отпадъци Изхвърлените от човека и попаднали в реките и моретата отпадъци представляват не само естетически, загрозяващ пейзажа проблем. Те са също така основна заплаха за биоразнообразието на планетата и риск за здравето на хората.
повече >>

[ 22.03.2021 ] Резултати от конкурса за детска рисунка „Опазвам биоразнообразието от замърсяване“
Дойде момента, в който да обявим резултатите от конкурса за детска рисунка „Опазвам биоразнообразието от замърсяване“. Конкурсът се организира от Зелени Балкани съвместно с Читалище „Просвета-1888“, гр. Поморие във връзка с изпълнението на проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, BSB142 BioLearn, финансиран по оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

повече >>

[ 15.03.2021 ] Регистриран нов вид за Поморийско езеро
По време на редовния мониторинг на птици, провеждан в рамките на проект LIFE19 NAT/BG/000804 Живот за Поморийската лагуна, беше регистрирано наблюдение на нов за лагуната вид - малка дропла или стрепет (Tetrax tetrax). 

повече >>

[ 01.02.2021 ] Международен ден на Влажните зони – 2 февруари 2021
Всяка година на 2 февруари отбелязваме Международния ден на влажните зони, за да насочим внимание към важността на влажните зони за хората и нашата планета.

повече >>

[ 19.01.2021 ] Общинският съвет на гр. Поморие одобри проектодоговор за продължаване на информационните дейности на Зелени Балкани в ПЦ "Поморийско езеро" ​След проведената кампания и получената от нас обществена подкрепа от граждани и организациите от Коалиция "За да остане природа в България", се радваме да споделим с Вас, че ....
повече >>

[ 08.12.2020 ] Живот за Поморийската лагуна
Тригодишен консервационен проект по програма LIFE на Европейската комисия започва в Поморийско езеро. Проектът обединява нестопанския (две български екологични организации), научния (френска биологична станция) и стопанския (частен бизнес, който оперира в езерото) сектор.

повече >>

[ 07.12.2020 ] Зелени Балкани и колеги от проекта Натура 2000 в България – Нови хоризонти наградиха журналисти с плакета за ЗЕЛЕНА журналистика „ДИВ КЕСТЕН” В неделя (06 декември) на официална церемония бяха наградени с плакета „ДИВ КЕСТЕН”  5-ма финалисти в петте категории – телевизия, радио, печатна медия, онлайн публикация и блог.
повече >>

[ 27.11.2020 ] Фотографи посетиха района на Поморийско езеро На 6 и 7.11.2020 г. района на Поморийско езеро беше посетено от група фотографи в рамките на проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, BSB142.
повече >>


prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 21 22 23 24 25 26 27 28 next

Виж Зелени Балкани във Facebook