Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 19.01.2021 ] Общинският съвет на гр. Поморие одобри проектодоговор за продължаване на информационните дейности на Зелени Балкани в ПЦ "Поморийско езеро" ​След проведената кампания и получената от нас обществена подкрепа от граждани и организациите от Коалиция "За да остане природа в България", се радваме да споделим с Вас, че ....
повече >>

[ 08.12.2020 ] Живот за Поморийската лагуна
Тригодишен консервационен проект по програма LIFE на Европейската комисия започва в Поморийско езеро. Проектът обединява нестопанския (две български екологични организации), научния (френска биологична станция) и стопанския (частен бизнес, който оперира в езерото) сектор.

повече >>

[ 07.12.2020 ] Зелени Балкани и колеги от проекта Натура 2000 в България – Нови хоризонти наградиха журналисти с плакета за ЗЕЛЕНА журналистика „ДИВ КЕСТЕН” В неделя (06 декември) на официална церемония бяха наградени с плакета „ДИВ КЕСТЕН”  5-ма финалисти в петте категории – телевизия, радио, печатна медия, онлайн публикация и блог.
повече >>

[ 27.11.2020 ] Фотографи посетиха района на Поморийско езеро На 6 и 7.11.2020 г. района на Поморийско езеро беше посетено от група фотографи в рамките на проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, BSB142.
повече >>

[ 08.10.2020 ] Учебно посещение на експерти от Турция на Поморийско езеро На 4 октомври се проведе обучително посещение за експерти от Турция на Поморийско езеро. Посещението беше в рамките на проект Eagles Beyond Borders № CB005.2.12.108, финансиран от програма Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey и изпълняван от сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково и Association of Back to Nature – Турция. Организирано бе с цел запознаване представители на турските институции и НПО със защитените зони от НАТУРА 2000 и българския опит в опазване на царския орел и биоразнообразието като цяло.
повече >>

[ 07.10.2020 ] Фламинги и в Поморийско езеро Орнитологичният мониторинг на Поморийско езеро тази година се провежда в рамките на проект LIFE 19/NAT/BG/000804 „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“. Първата есенна обиколка на лагуната беше проведена в края на септември.
повече >>

[ 02.10.2020 ] Опръстеняване на птици край Поморийско езеро По време на 25-тата работна бригада на Зелени Балкани на Поморийско езеро бяха възобновени и дейностите по опръстеняване на птици в района.
 
повече >>

[ 30.09.2020 ] Окончателно - Зелени Балкани напускат Посетителския център „Поморийско езеро” След като близо месец не получихме отговор на предложенията си към Община Поморие за съвместно стопанисване на Центъра, сме принудени да изнесем имуществото си от създадената от нас сграда и да прекратим дейността си в Центъра. 
повече >>

[ 11.09.2020 ] Как отбелязахме Международния ден на лешоядите 2020
Международния ден на лешоядите е интернационална инициатива, целяща запознаване на широката общественост със значимостта на тези интересни и непознати за много от нас птици. Вижте как Зелени Балкани отбеляза екологичната дата тази година.

повече >>

[ 09.09.2020 ] Птици, слънце, работа, море и едно езеро – природозащитна бригада “Поморийско езеро” 2020 На 8-ми септември приключи 25-тата поредна природозащитна бригада на Поморийско езеро.
повече >>


prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 20 21 22 23 24 25 26 27 next

Виж Зелени Балкани във Facebook