Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 01.09.2020 ] Зелени Балкани връчи официално предложение за сътрудничество в ПЦ „Поморийско езеро” на кмета на гр. Поморие по време на откриването на природозащитната бригада
По време на откриването на 25-тата природозащитна бригада „Поморийско езеро” 2020 Зелени Балкани представиха на кмета на гр. Поморие, г-н Алексиев, предложение за съвместно управление на Центъра в съзвучие с изявената му готовност пред медиите.

повече >>

[ 23.08.2020 ] ​Зелени Балкани обявяват дни на отворени врати в Посетителския Център в Поморие
Зелени Балкани обявяват дни на отворените врати в Посетителски Център „Поморийско езеро“ от понеделник (24.08) до неделя (06.09).

повече >>

[ 22.08.2020 ] ​14 дни дава кметът на Поморие на Зелени Балкани да напуснат Посетителския Център на Поморийско езеро.
Въпреки изразената от кмета на община Поморие готовност, да даде разумен срок на Зелени Балкани за освобождаване на Посетителски  център „Поморийско езеро”, в петък, в офиса на организацията, е получено писмо, че това трябва да стане в рамките на 14 дни.

повече >>

[ 22.08.2020 ] ​100-те туристически обекта стават 99
По този ироничен начин екипът на Зелени Балкани алармира за един изключително сериозен проблем – за реалната опасност един от 100-те туристически обекта – „6 б Посетителски център „Поморийско езеро”  да бъде заличен като такъв.

повече >>

[ 17.08.2020 ] Зелени Балкани са принудени да напуснат Посетителския си център на Поморийско езеро! Зелени Балкани информират всички приятели на организацията и всички милеещи за опазване на Поморийско езеро...
повече >>

[ 14.08.2020 ] Информационно събитие за биоразнообразието на защитена зона „Поморийско езеро”, част от Натура 2000 В събота късния следобед в Посетителски център „Поморийско езеро” се проведе информационно събитие за птиците на Поморийско езеро и игра с таблото за езерото и неговите обитатели.
повече >>

[ 19.07.2020 ] Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 12.06.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на 19-ти юли (неделя) 2020 година от 10,00 часа на следния адрес: Хотел „Интелкооп”, гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13 А, зала В1 (,,бе" 1) - етаж 1.
 

повече >>

[ 18.07.2020 ] Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 04.06.2020 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“, което ще се проведе на 18-ти юли (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“  № 62.
повече >>

[ 09.06.2020 ] Почистване на пясъчната коса на Поморийско езеро
През изминалия уикенд се проведе мащабна акция по почистване на пясъчна коса, отделяща Поморийско езеро от Черно море. Районът е част от ЗМ „Поморийско езеро“, две зони от НАТУРА 2000 - ЗЗ „Поморие“ и ЗЗ „Поморийско езеро“ и Рамсарско място „Комплекс Поморийски влажни зони“. 

повече >>

[ 07.06.2020 ] Ден на околната среда в Посетителски център „Поморийско езеро” В първите дни на юни Посетителският център отвори врати и за посетители, а идеята да отбележим деня на Околната среда дойде в последния момент.
повече >>


prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 20 21 22 23 24 25 26 27 next

Виж Зелени Балкани във Facebook