Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 09.06.2020 ] Почистване на пясъчната коса на Поморийско езеро
През изминалия уикенд се проведе мащабна акция по почистване на пясъчна коса, отделяща Поморийско езеро от Черно море. Районът е част от ЗМ „Поморийско езеро“, две зони от НАТУРА 2000 - ЗЗ „Поморие“ и ЗЗ „Поморийско езеро“ и Рамсарско място „Комплекс Поморийски влажни зони“. 

повече >>

[ 07.06.2020 ] Ден на околната среда в Посетителски център „Поморийско езеро” В първите дни на юни Посетителският център отвори врати и за посетители, а идеята да отбележим деня на Околната среда дойде в последния момент.
повече >>

[ 02.06.2020 ] Посетителският център „Поморийско езеро” отваря врати! След неочакваните предизвикателства на 2020 година, Посетителският център „ Поморийско езеро” днес (2-ри юни) отваря врати. 
повече >>

[ 02.06.2020 ] Академия за доброволци – в действие в Поморие! В края на май месец съчетахме полезното с приятното и посетихме Поморийско езеро.
повече >>

[ 01.06.2020 ] ЮНИ – месец на гривестата рибарка Посрещаме лятото с един малко познат и рядко срещан вид – гривестата рибарка...
повече >>

[ 25.05.2020 ] Важно съобщение!!! Във връзка с извънредното положение в страната, както и превенцията за разпространение на COVID 19 предприехме стъпки към ограничаване на рисковете за здравето на служители, колеги, посетители, приятели и доброволци.
повече >>

[ 12.05.2020 ] Животът в Поморийско езеро процъфтява В извънредните условия, които ни наложи пандемията, все пак има и лъч светлина. 
повече >>

[ 19.03.2020 ] Отмяна на Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, във връзка с въведено извънредно положение в Република България, както и превенция за разпространение на COVID 19 и на свое Решение от Заседание проведено на 17.03.2020г., ОТМЕНЯ провеждането на Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което щеше да се проведе на: 11-ти април (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Пловдив, ул.“Скопие“  № 1А, ет.2, офис на Зелени Балкани.
повече >>

[ 19.03.2020 ] Отмяна на Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, във връзка с въведено извънредно положение в Република България, както и превенция за разпространение на COVID 19 и на свое Решение от Заседание проведено на 17.03.2020г., ОТМЕНЯ провеждането на Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани-Стара Загора“,което щеше да се проведе на: 12-ти април (неделя) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“  № 14.
повече >>

[ 10.03.2020 ] Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”,  на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 05.03.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на: 11-ти април (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Пловдив, ул.“Скопие“  № 1А, ет.2, офис на Зелени Балкани.

повече >>


prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 20 21 22 23 24 25 26 27 next

Виж Зелени Балкани във Facebook