Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 
Български Български   Английски Английски  
Посетителски център „Поморийско езеро” В Посетителския и природозащитен център на Поморийско езеро ще получите богата информация за билогичното разнообразие, природните ресурси и режимите на защита в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро.

Екипът на Зелени Балкани ще ви запознае с консервационните дейности, които в момента се изпълняват в района на езерото и ще ви препоръча най-подходящите места за разходка.

Атрактивната експозиция в центъра представя интересни факти и вълнуващи фотоси от солената лагуна. На специален екран в изложбената зала могат да се наблюдават и кадри на живо от голямата колония на гривести рибарки в езерото.

От втория етаж на сградата се разкрива незабравима гледка към комплекса от защитени територии, като по-любопитните посетители могат да използват и наблюдателни тръби и бинокли, за да разгледат в детайли обитателите на езерото.

Стоителството на посетителския център е извършено в рамките на проекта на Зелени Балкани: „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление” GEF 054774, финансиран от Глобалния екологичен фонд, чрез Световна банка. За обзавеждането са привлечени допълнителни средства чрез проект: „Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Програмата е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България.

Една от основните цели за изграждане на посетителския център е да подпомогне популяризирането на езерото като природен обект с международна значимост , достоен да бъде опазван и посещаван от любителите на дивата природа. Центърът е от ключово значение за управлението, опазването и изследването на Поморийско езеро.

За контакт:
гр. Поморие
Посетителски център за опазване на Поморийско езеро (южен бряг на Поморийско езеро, до Музея на солта)
Тел.: 0885/108 716; 0885/ 108 712

Уебсайт на центъра: www.greenbalkans.org/pomoriecenter/

Е-mail: dpopov@greenbalkans.orgРаботно време на Посетителския център
от 11:00 - 15:00 и 15:30 - 18:00 часа
Почивен ден: понеделник

Виж Зелени Балкани във Facebook