Новини

[25-05-2020] Важно съобщение!!! Във връзка с извънредното положение в страната, както и превенцията за разпространение на COVID 19 предприехме стъпки към ограничаване на рисковете за здравето на служители, колеги, посетители, приятели и доброволци.
ПОВЕЧЕ
[10-04-2020] СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРИЛЕПИТЕ И COVID-19 Становище от секретариатите на Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS), Споразумение за опазване на мигриращите видове водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA) и Споразумение за опазване на популациите на европейските видове прилепи (EUROBATS)
ПОВЕЧЕ
[19-03-2020] Отмяна на Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, във връзка с въведено извънредно положение в Република България, както и превенция за разпространение на COVID 19 и на свое Решение от Заседание проведено на 17.03.2020г., ОТМЕНЯ провеждането на Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което щеше да се проведе на: 11-ти април (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Пловдив, ул.“Скопие“  № 1А, ет.2, офис на Зелени Балкани.
ПОВЕЧЕ
ВСИЧКИ НОВИНИ

 
Виж Зелени Балкани във Facebook