Видове
Кафяво прилепче - Pipistellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Разпознаване: Един от най-малките видове прилепи в Европа. Окраската на козината на гърба е изменчива – от чернокафяво до жълтокафяво. Долната страна най-често е сивокафява. Лицето, ушите и крилните мембрани са тъмносиви или сафеви. Ушите и трагусът са заоблени.
Разпространение: Европа (без северните части на Скандинавия и Русия), Северозападна Африка, Мала Азия и Израел, Кашмир, Казахстан, част от Китай, вероятно Корея, Япония и Тайван.
Разпространение у нас: В ниските части на цялата страна. В планините е рядък, установяван е до 1500 м.н.в.
Местообитание: Открити местности с единични дървета, редки гори, градини, паркове, села, малки градове, нерядко и централните части на големите градове.
Поведение: бърз полет с чести и резки поврати, на височина 2 - 6 метра, Започва да ловува привечер, дори и при хладно и дъждовно време, като понякога не се прибира в убежището си до изгрев слънце. Много социален вид. Често се придвижва към “ловните” райони на групи от по 2 - 6 екземпляра, като се отдалечава на от 2 до 5 километра. Улавя и изяжда насекомите във въздуха. Ловува предимно над реки и около бреговете им, също над блата и в окрайнини на гори, около уличните лампи. Размножителните колонии се състоят предимно от 20 до 100 женски. Летните и зимните убежища са под кората на дърветата, в хралупи, къщички за птици, скални цепнатини, зад капаци на прозорци, ламперии, в цепнатини между панели, под керемиди и др. Хибернацията е от октомври до март. Редовно остава активен до края на ноември – началото на декември. Понякога лети и през зимата. Зимува поединично или на малки групи от 10 - 20 индивида. Преструва се на мъртъв, когато е обезпокоен. Прелетите между зимните и летните убежища не надвишават 20 км, но най-дългите регистрирани прелети са 540 - 770 км.
Храна: Дребни летящи насекоми – мухи, комари, нощни пеперуди.
Размножаване и развитие: Копулацията се извършва през есента – началото на пролетта. Около 2 месеца преди периода на разгонване мъжките заемат индивидуални територии, които отбраняват от други мъжки. Женските ги посещават, като един мъжки има до 10 женски. Бременността е 4 - 6 седмици, в зависимост от климатичните условия. Размножитерните колонии на женските се формират през април - май и наброяват до няколкостотин екземпляра. Раждат от началото на юни до средата на юли 1 (2) голи и слепи малки. Новородените тежат около 1 гр, но подобно на другите видове прилепи нарастват интензивно и могат да летят след около три седмици. Те бързо научават от майките си как да ловят насекоми, но зависят от тяхното мляко през първите два месеца. След това младите напускат родителската колония. По това време възрастните женски се събират отново с мъжките. Достига полова зрялост на едногодишна възраст. Максималната продължитерност на живота е над 16 години, а най-често около 4 години.
Природозащитен статус: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение III, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4. 
Виж Зелени Балкани във Facebook