Прилепите в градовете
Прилепите в градовете

Малко от нас са обръщали поглед към смълчаното вечерно небе, в топлите летни вечери, за да открият колко изпълнено с живот е то.

Въпреки че повечето от нас не са имали директен контакт или дори не са забелязвали прилепите, те са близки наши съседи и живеят навсякъде около нас - дори в градовете. Много видове намират подходящи убежища в създадената от човека градска среда. Фуги на панелните блокове, тавански помещения, пукнатини в сградите, празнини под керемиди или пространства между тухлите предлагат сигурност за видове като малкото кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), ръждивия вечерник (Nyctalus noctula), сивия дългоух прилеп (Plecotus austriacus) и др.

Често тайнственото присъствие на прилепите остава скрито за човека, но в някои случаи се стига и до “конфликт” с хората – например заради шумните колонии на ръждивия вечерник във фугите на панелните блокове.

Често се случва и заблудени прилепи да влязат в помещения, обитавани от човека, което предизвиква инстинктивния страх на много хора, предизвикан от предрасъдъци или незнание.

Това, което е важно да знаем е, че присъствието на прилепите не представлява заплаха за хората. Като всяко диво животно прилепите избягват контакта с хората. В случаите, когато по случайност попадат в домовете ни, това вероятно е далеч по-стресиращо за тях от колкото за хората. В тези случаи можем просто да им помогнем да се спасят от нашето присътвие ;))

Въпреки, че в някои случаи прилепните колонии предизвикват известно неудобство на хората (поради вдигания шум и пр.), всичко е въпрос на нагласа. Обикновено хората с радост приемат загнездилата на перваза им лястовица или щъркела свил гнездо до домовете им, а в същото време се страхуват и ужасяват от прилепчето кацнало на терасата им. Малко от хората обаче знаят колко интересни, полезни и застрашени са прилепите и робуват на инстинктивния си страх от тези тайствени животни.

Повече за прилепите в градовете и какво да направите ако прилепче попадне в дома ви можете да научите ТУК.

 


     
Documents to download Size Type
Прилепите в градовете - дипляна за предотвратяванена конфликта с прилепите и безопасно извеждане на прилепи от убежищата им 1 Mb pdf 
Виж Зелени Балкани във Facebook