Прилепи у дома!
ПРИЛЕПИТЕ В ДОМОВЕТЕ НА ХОРАТА - СЪСЕДИ И ПРИЯТЕЛИ

Като бозайници, хранещи се предимно с нощно летящи насекоми, прилепите играят важна роля в поддържането на равновесието в природата. Едно-единствено малко кафяво прилепче, тежащо около 3 грама, може да изяде 1200 комара за един час, а за 1 нощ изяжда средно 3000 насекоми. В България всички видове прилепи са полезни, тъй като се хранят с едни от най-опасните вредители за хората. Дългогодишни наблюдения показват, че при присъствие на повече прилепи на дадено място, насекомите значително намаляват.

За съжаление популациите на много видове прилепи рязко намаляват своята численост през последните десетилетия, в резултат на неоправдания човешки страх и преследването им от страна на хората.

Голяма част от естествените местообитания на прилепите (като пещери и вековни гори) са унищожени от човека и те са се принудили да потърсят убежище в сгради и други съоръжения. Малките ни съседи най-често се настаняват във фуги на панелни блокове, различни цепнатини в сгради, тавански помеще-ния и мазета, под керемиди, в тухли, във фуги на мостове и др. Проявеното разбиране към тези полезни животни може да ни помогне да решим проблемите, възникващи, когато те живеят в нашите сгради.

КЪДЕ ЖИВЕЯТ ПРИЛЕПИТЕ?

Прилепите могат да обитават тавани, мазета, външни стени на къщи и блокове, комини, стрехи, покриви, т.е. могат да си намерят убежище в почти всички части от сградата. Те обикновено заемат цепнатини, които са достатъчно големи да поберат от един до няколко индивида и са защитени от вода, вятър и слънце. Това са например фуги в панелни блокове, пространства под керемиди, цепнатини във външни стени, дупки в тухли четворки и др. Понякога прилепите могат да образуват колонии на тавани, а отделни индивиди могат да се заселят зад капандури на прозорци.

Прилепите могат да влязат в сградите през отвори с диаметър най-малко 1,3 cm. Обикновено точките за влизане включват отворени прозорци и врати, скъсани мрежи на прозорци, не добре наместени или липсващи керемиди, места, където са паднали дъски и такива, на които в сградата навлизат тръбопроводи и кабели. Често отвори има там, където стените контактуват със стрехите.

Присъствието на прилепите може да бъде установено по кафявите или черни изпражнения около убежището им. Прилепните изпражнения са тъмни и не съдържат никакъв бял материал. Те наподобяват малките и твърди изпражнения на гризачите, но за разлика от тях са сухи, лесно се разтрошават и съдържат лъскави остатъци от насекоми.
Понякога прилепите почиват върху някои части от жилищните сгради (например парапет на прозорец, тераса) за кратко през нощта, когато храносмилат изядените насекоми.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО НАМЕРИТЕ ПРИЛЕП В ДОМА СИ?

Понякога отделни прилепи могат инцидентно да влязат в дом, гараж или друга постройка през отворена врата или прозорец. Това често се прави от заблудени млади индивиди. Още преди да имате директен контакт с прилепа, той може да излезе сам. Ако това не стане може да отворите външна врата или прозорец и да затворите подходите към другите стаи и да изчакате. При това обикновено прилепите напускат сами помещението.
Помнете, че прилепите са диви животни, които избягват контакта с хората и попаднали в дома ви се страхуват не по-малко от вас ;).
При това те често панически се опитват да се измъкнат от стаята, като летят напосоки из нея или рязко се спускат, което често погрешно се разбира от хората като опит да бъдат "нападнати" от прилепа. Прилепите не са агресивни, дори когато са преследвани, но ако ги заловите с ръка могат да ви ухапят в опитите си да се защитят.
Както и други диви животни, прилепите не бива да се държат с гола ръка и всеки ухапан е добре незабавно да се консултира с лекар.

 

Ако прилепът не напусне дома ви сам, можете да го изчакате докато кацне на дадено място и да го покриете с малка кутия или други подръчни средства (фиг. 2). Промушете парче картон между стената и кутията, приплъзнете прилепа в кутията и след това го пуснете навън. Можете също така да го хванете с ръка като ползвате кожени или работни ръкавици, които няма да позволят той да ви ухапе.

КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ХОРАТА И ПРИЛЕПИТЕ - МЕТОДИ ЗА ИЗБЯГВАНЕТО МУ

Няма основателни причини прилепите да се гонят от сградите, когато не предизвикват безпокойство. Даже напротив - в много страни се полагат специални усилия прилепите да бъдат "привлечени" в различни, специално създадени за целта убежища - къщички за прилепи, специални керемиди и пр., и много хора се радват и гордеят ако прилепите се настанят във фасадата или покрива им.

Ако живеете в близост до прилепна колония, което е причина прилепи да влитат у дома ви можете да се предпазите като поставите на вратите и прозорците противокомарни мрежи.
Можете също така да запушите евентуално отвори, които позволяват проникването на прилепи в дома ви. Прилепите са насекомоядни и имат малки зъби – те не могат да гризат дърво и други строителни материали, както правят това гризачите. Запушалки от кълчища, смола, блокит, различни прегради или изолации могат да бъдат използвани за запечатване на повечето отвори отвътре. Запушването трябва да бъде направено рано през деня, за да може материалът да засъхне преди прилепите да излетят вечерта. Увеличаваща обема си пяна не трябва да бъде използвана за запълване на цепнатини, в които има прилепи, защото животните могат да останат хванати в нея.

В отделни случаи шумът или миризмата на големи прилепни колонии могат да са причина за обезпокояването на хората. За съжаление в България няма институция или организация, която да се занимава с решаването на този проблем. По тази причина не ви препоръчваме да се обръщате към Гражданска защита, Спешната телефонна линия 112 или Полицията, защото подобни действия не влизат в техните задължения и единствено може да се попречи на тяхната високоотговорна и натоварена работа, често насочена към спасяването на човешки живот!

Ако решите сами да решите проблема си, помнете, че законът забранява безпокойството, улавянето и транспонтирането на прилепите или тяхното нараняване и убиване.

Ако в близост или в дома ви има убежище на прилепи, което е леснодостъпно за вас, може да изчакате напускането му от прилепите и да го запушите с подходящ материал. При това трябва да сте убедени, че в него не са останали прилепи (обикновено прилепите напускат убежищата си привечер, но това може да стане и по-късно или в определени нощи те да не излязат да се хранят).

В случаи на непреодолим конфликт, може да използвате следния текст, взаимстван от издание на Bat Conservation International, който позволява прилепите да бъдат "отстранени" от убежищата си, като се възпрепятства повторното им влизане в тях Bats in Buildings: An Information and Exclusion Guide by Barbara French, Laura Finn and Mark Kiser.

Прилепите често се помещават в сградите сезонно, включително по време на размножителния период - затова отстраняването им не бива да става преди малките да са се научили да летят. След като младите животни отраснат достатъчно, всички прилепи могат да бъдат принудени да напуснат убежищата си. Размножителният им период продължава от май до август. Младите прилепи вече могат да летят през късния август и изваждането им е възможно тогава. През късната есен повечето видове, живеещи в сгради, мигрират в по-топли райони или зимуват в пещери и изоставени мини. Някои от тях могат да зимуват в сгради (например ръждивият вечерник във фуги на панелни блокове, мостове и др.), а при най-мекия климат могат да останат активни през цялата година. Тъй като у нас зимата е студена и прилепите не са активни, отстраняването от убежищата им трябва да бъде отложено до пролетта, когато те вече започват да излизат да се хранят.

!!! ДИРЕКТНОТО УБИВАНЕ и ЗАЗИЖДАНЕТО на прилепите живи в убежищата им е забранено от ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ. В такива случаи ЗАКОНЪТ предвижда налагането на финансова глоба на извършителя в размер от 100 до 5000 лева, като допълнително за всеки пострадал екземпляр се заплащат по 50 лв.

 


     
Documents to download Size Type
Прилепите в градовете - дипляна за предотвратяванена конфликта с прилепите и безопасно извеждане на прилепи от убежищата им 1 Mb pdf 
Виж Зелени Балкани във Facebook