За сайта
ЗА САЙТА:
Създаването на този сайт е вдъхновено от.... прилепите.

Тези уникални и безкрайно интересни животни, често остават на заден план и са “пренебрегвани”, дори в природозащитата.
Необяснимо е защо толкова малко хора се интересуват от тях, в сравнение например с другите бозайници, птиците или пеперудите. Нещо повече - забулени в тайственост, всяващи неоправдан страх в много от хората, прилепите често стават жертва на нашето незнание и неосведоменост.

Надяваме се този сайт да допринесе за опазването на прилепите, като помогне на повече хора да научат повече за тези уникални животни.

Сайтът е създаден от Федерация “Зелени Балкани” с финансовата подкрепа на Тръста за защита на прилепите (The Bat Conservation Trust) и на Лондонското золожско дружество (London Zoological Society), ЕЕА грантс.

Създаването на сайта нямаше да е възможно без помощта на хората, работещи за опазването на прилепите в България – Боян Петров, Иван Пандурски, Теодора Иванова, Васил Попов, Ивайло Борисов, Антония Хубанчева, Славея Стойчева, Дилян Георгиев, Стоян Йорданов, предоставили материали, информация и снимки за разработването му.

Изказваме специална благодарност и на хората и организациите предоставили снимки и информация за сайта:
Rollin Verlinde, Hugo Willocx, Florian Gloza-Rausch, Matthias Gottche, Andriy-Taras Bashta.

В сайта са използвани материали от следните сайтове:
http://www.batcon.org/ - Bat Conservation International
http://hinko.org/ - Сайта за спелеология на Хинко
http://www.stani.ekoekspert.com/otpadyci/owos.php

Цитирани са части от изданията:
  • Определител на бозайниците в България (Автор: Васил Попов);
  • Прилепите: методика за изготвяне и оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост (Автор: Боян Петров, Национален природонаучен музей - БАН);
  • Прилепите в горите. Информация и препоръки за ръководители в горския сектор (Преводно издание на Дирекцията на Природен парк Витоша, БГ текст - редакция и адаптация: Теодора Иванова - НПМ - БАН).
  • Bats in Buildings: An Information and Exclusion Guide by Barbara French, Laura Finn and Mark Kiser.
  • Фауна на България, т.27. Mammalia.
Сайтът е предназначен да подпомогне работата на всички хора, работещи за опазване на прилепите в България. Моля изпращайте ни информация и снимки за консервационни или образователни проекти и други дейности, свързани с прилепите на мейл: etilova@greenbalkans.org. Информацията ще бъде отразена своевременно в раздела НОВИНИ.

Ако имате въпроси, предложения и коментари, моля пишете ни!
За контакти: Елена Тилова etilova@greenbalkans.org.

 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook