Таксономия
ТАКСОНОМИЯ НА ПРИЛЕПИТЕ

Първоначално прилепите са били класифицирани в Надразред Archonta заедно с  дървесните земеровки (Scandentia), каланите (Dermoptera) и приматите, заради очевидните прилики на Megachiroptera с тези животни. В последствие генетичните изследвания са причина прилепите да бъдат "преместени" в Надразред Laurasiatheria заедно с Хищниците (Carnivora), Панголините, Нечифтокопитните, Чифтокопитните и Китоподобните (Cetacea).
Прилепите са бозайници, въпреки че имат криле (те не са птици, защото не са покрити с пера, не снасят яйца, а раждат живи своите малки, които хранят с мляко).
Прилепите също така нямат нищо общо с гризачите (Rodentia), въпреки че външно приличат на тях и хората често ги наричат "летящи мишки".

Царство Animalia - Животни
Подцарство Bilateria - Двустранно-симетрични
Подтип Vertebrata - Гръбначни
Надклас Tetrapoda - Четирикраки
Клас Mammalia - Бозайници
Подклас Eutheria - Плацентни бозайници
Надразред Laurasiatheria

РАЗРЕД CHIROPTERA - ПРИЛЕПИ

Подразред Megachiroptera (англ. Megabats)
    o Pteropodidae
Подразред Microchiroptera (англ. Microbats)
    o Superfamily Emballonuroidea
        + Emballonuridae (англ. Sac-winged or Sheath-tailed bats)
    o Superfamily Molossoidea
        + Antrozoidae (англ. Pallid bats)
        + Molossidae (англ. Free-tailed bats)
    o Superfamily Nataloidea
        + Furipteridae (англ. Smoky bats)
        + Myzopodidae (англ. Sucker-footed bats)
        + Natalidae (англ. Funnel-eared bats)
        + Thyropteridae (англ. Disk-winged bats)
    o Superfamily Noctilionoidea
        + Mormoopidae (англ. Ghost-faced or Moustached bats)
        + Mystacinidae (англ. New Zealand short-tailed bats)
        + Noctilionidae (англ. Bulldog bats or Fisherman bats)
        + Phyllostomidae (англ. Leaf-nosed bats)
    o Superfamily Rhinolophoidea
        + Megadermatidae (англ. False vampires)
        + Nycteridae (англ. Hollow-faced or Slit-faced bats)
        + Rhinolophidae - Подковоноси прилепи (англ. Horseshoe bats)
    o Superfamily Rhinopomatoidea
        + Craseonycteridae (англ. Bumblebee Bat or Kitti's Hog-nosed Bat)
        + Rhinopomatidae (англ. Mouse-tailed bats)
    o Superfamily Vespertilionoidea
        + Vespertilionidae - Гладконоси прилепи (англ. Vesper bats or Evening bats)
 
Виж Зелени Балкани във Facebook