За децата
ИСТИНАТА ЗА ПРИЛЕПИТЕ!

 

 

Всички се страхуват от прилепите или ги намират за странни, притеснителни, опасни?

А знаете ли каква е ИСТИНАТА ЗА ПРИЛЕПИТЕ?

 

 

Бозайници с криле!
Прилепите са бозайници, което означава, че раждат
живи своите малки и ги хранят с мляко, а телата им са покрити с козина.
Те са единствените бозайници, които могат да летят!  В света има близо 1100 вида прилепи!  Те са близо ¼ от всички бозайници и са най-процъфтяващата група сред тях. Това се дължи на уникалната им способност да летят и да се ориентират в тъмното.

 

 

 

Прилепите се ориентират дори при пълен мрак. Това е възможно благодарение на използването на ЕХОЛОКАЦИЯ…При нея, те издават „ултразвуци“ – такива, които са с по-високи честоти от доловимите за човека. Ултразвуците се разпространяват в пространството, отразяват се в предметите и уловени от чувствителния слух на прилепите им позволяват да си създадат триизмерна картина на заобикалящия ги свят.

 

 

 

Прилепите НЕ са слепи! Всъщност те виждат доста добре дори през деня. Летят през нощта просто защото тогава нямат врагове…В същото време, през нощта има много храна, която не е достижима за другите животни, които не могат да се ориентират в тъмното. За ориентация прилепите използват истински сонар. За тях слухът е от изключително значение. Чрез него и звуците, които издават, те се ориентират в тъмното.

 

 

 

 Прилепите НЕ са гризачи. Те нямат нищо общо с мишките, въпреки че външно приличат на тях.  За разлика от плъховете и мишките, те не нанасят вреда на селското стопанство, не се хранят с домашни продукти, не обитават канализацията (не пренасят заразните болести, пренасяни от плъховете), раждат само 1-2 малки и само веднъж в годината. И най-важното – прилепите са застрашени, редки и полезни за човека видове!

 

 

 

 Прилепите са грижовни родители. Те раждат по едно или две малки, които зависят от майка си до пълното си израстване. През това време тя ги кърми, почиства и полага всички необходими грижи.
Малките често се отглеждат в така наречените „детски градини”, където се струпват до 500 на кв.м. Майките успяват да открият малкото си дори след хиляди други! При опасност или необходимост майките носят малките със себе си и летят с тях.

 

 

 

Прилепите живеят дълго. Учените твърдят, че прилепите живеят близо 10 пъти по-дълго, отколкото е нормално за бозайници с техните размери. Това е своеобразен рекорд, който учените не могат да обяснят…“Най-старият” прилеп, чиято възраст е установена от човека е уловен в Русия. За него със сигурност се знае, че е на възраст над 41 г.!

 

 

 

 

Прилепите са полезни животни! Прилепите, срещащи се в България се хранят с насекоми. Те изяждат огромно количество вредители!  В световен мащаб те имат ключова роля в екосистемите и без тях те не биха могли да съществуват.
В тропиците много видове прилепи се хранят с плодове и цветен нектар. Много видове растения, които се използват за храна, лекарства и прочие от хората не могат да оцелеят бе
з прилепите, които ги опрашват или разпространяват семената им.

 

 


Прилепите са застрашени…


Близо ¼ от всички прилепи са застрашени, а над 20 вида са окончателно изчезнали от лицето на Земята. Те са уязвими, защото се размножават бавно и са зависими от своите убежища…Всички прилепи в България са защитени от закона.


Помогнете ни да ги опазим!
 
Виж Зелени Балкани във Facebook