Новини

[27-05-2021] Зелен активен уикенд отбеляза деня на Натура 2000 в града под тепетата – Пловдив
В неделния почивен ден Зелени Балкани с приятелите от BG Бъди Активен отбелязахме съвместно две събитие в едно на Младежкия хълм в Пловдив.
Под названието Зелен активен уикенд проведохме честването на Деня на Натура 2000 в Пловдив, а същевременно нашите приятели организираха благотворително бягане с разстоянието от 1 миля (1,6 км), в полза на каузата "Спри Рака".

Всички фенове на инициативи, посветени на околната среда, устойчивия начин на живот и физическата активност участваха в нашето представяне за екологичната мрежа Натура 2000 и защитените видове. И малки и големи имах възможност да участват втур за наблюдение на птици, а накрая имаше въпроси част от нашата викторина за Натура 2000.

Всички си тръгнаха с усмивка и информационни материали.

Благодарим за подкрепата на BG Бъди Активен и община Пловдив.

Повече снимки може да разгледате тук: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ZeleniBalkani&set=a.10158121176254327

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – Специалист комуникации, тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org

Турнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява благодарение на:

 
Виж Зелени Балкани във Facebook