Новини

[27-05-2021] Натура 2000 в Смолян – част от турнето на Зелени Балкани
На 25-ти май отбелязахме деня на Натура 2000 заедно с нашите приятели от Магна Натура и с подкрепата на община Смолян.

Амфитеатърът на площад Свобода в Смолян беше най-подходящото място за изложбите за Натура 2000 и прилепите. Наред с това и банерите с информация за червеногушата гъска и прилепите намериха подходящо място.

Двата щанда на Зелени Балкани представяха макетите на белоглавия лешояд, червногушата гъска и гривестата рибарка и няколко мащабни пъзела за черния лешояд и делфините.

Множество семейства се включиха в 3 тура с разкази за екологичната мрежа  и защитените видове, предмет на опазване. Всички получиха информационни материали. Възрастните книжки за Натура 2000, а по-малките историята на червеногушия гъсок Брент.

И този път метеорологичното време беше с нас, както и блестящите очи на децата, жадни за знания за тези уникални животински видове, част от нашата природа.

Благодарим за подкрепата на Магна Натура  и община Смолян.

Повече снимки може да разгледате тук: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ZeleniBalkani&set=a.10158121219789327

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Белоглав лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор LIFE371, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
Любка Гюрова – Технически сътрудник  LIFE649, тел. 0876618186, lgyurova@greenbalkans.org
Турнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява благодарение на: 
Виж Зелени Балкани във Facebook