Новини

[12-10-2021] Нощ на прилепите в РИМ - Благоевград и откриване на изложбата за НАТУРА 2000
На 6-ти октомври екипът на РИМ - Благоевград и Зелени Балкани отбелязахме Нощта на прилепите в града. По традиция, Музеят откликна на инициативата за отбелязване на Международната нощ на прилепите, като в събитието се включиха студенти от Американския университет в града, както и граждани. Те бяха запознати със значението на прилепите, по време на изнесената презентация от Елена Стоева от екипа на Зелени Балкани.

През тази година, заради ограниченията, свързани с Ковид-кризата не организирахме традиционните масови занимания с деца, творческите работилнички и другите планирани събития.

За това използваме случая да ви припомним две от прекрасните събития, организирани от нашите партньори в РИМ - Благоевград, а именно:
-  театъра по книжката "Приключенията на прилепа Дарки", реализирани от г-жа Дживджорска и Детско-юношески театър Щурчо - Благоевград - https://www.youtube.com/watch?v=_-Fx-1svTWg&feature=youtu.be
- ателието и изложбата "Рисуване със светлина" - съвместна инициатива на РИМ Благоевград и екип на Център АЛОС: Любен Кулелиев (фотограф), Боян Бахрин (светлинен художник), Росица Маринова (модератор на идеите на участниците), подкрепени от ОФ "Пловдив 2019" - https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lightpainting&set=a.731931807254321

Като неразделна част от събитието се проведе и официалното откриване в Музея на изложбата на Зелени Балкани - "Натура 2000 в България", която представя красиви местообитания и видове, обект на опазване в Европейската екологична мрежа. Изложбата представя фотографии на Емил Енчев и се експонира в различни части на страната, със сътрудничеството на нашите партньори, като целта ни е да запознаем максимално широк кръг от хора с важността на мрежата и нуждата от нейното опазване. Изложбата ще остане в музея до края на месеца, след което ще бъде експонирана на теритоирията на ПП "Беласица" и НП "Рила", за което допълнително ще ви информираме.

Използваме случая да благодарим на колегите си от РИМ - Благоевград, за техния ентусиазъм и всеотдайност при отбелязване на Нощта на прилепите и готовността, с която сътрудничат на дейноста ни!

През настоящата 2021 година отбелязваме за 25-та поредна година инициативата "Нощ на прилепите" и 30 години от подписването на Споразумението за опазване на популациите на европейските видове прилепи.

Повече за инициативата:
Инициативата за честване на събитието е на Секретариата на  EUROBATS – Споразумението за опазване на европейските видове прилепи.
Отбелязана за първи път преди 25 години, днес Европейската нощ на прилепите се организира в повече от 30 държави, сред които и България. През 2012 г., за първи път към събитието се присъединиха и САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. С това Нощта на прилепите се превръща в международна проява, надхвърляща мащабите на „Стария континент“, която цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата - прилепите. Обичайно западните държави отбелязват нощта на прилепите в последния уикенд на август, но в България всички все още сме във ваканция  :) ето защо изчакваме учениците да започнат училище и след 15 септември се разгръща информационната кампания – Нощ на прилепите.

Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).Натура 2000 в България
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

За допълнителна информация
- Елена Стоева - Зелени Балкани - моб. тел. 08875734699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
- Тони Тодорова - РИМ - Благоевград-  моб. тел. 0877554458, e-mail: toni_0803@abv.bg


Събитията на Зелени Балкани за отбелязване на Международната нощ на прилепите се провеждат в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“:

 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook