Новини

[11-10-2022] Нощ на прилепите – гр. Стара Загора Дойде моментът „прилепите да кацнат“ и в двора на Къща-музей „Гео Милев“ в гр. Стара Загора. Отбелязахме събитието  с разннобразна програма от артистични ателиета, изложби с любопитни факти и фотоси на прилепи, които се срещат в България, а за по-големите гости имаше филм и интересна презентация за прилепите.

В празника се включи и нашият приятел Стоян Горанов – експерт към Центъра за изследване и защита на прилепите (НПМ-БАН), който беше в къта за спелеолози, където всяко хлапе можеше да се качи на дърво със спелео техника.

Домакините от Къща музей "Гео Милев" щедро предоставиха своя двор за забавления и игри, а в залата на музея гледахме интересни филми.

След залез извадихме нашия ултразвуков детектор и заедно с децата подслушвахме прилепите в двора на музея.

Всички родители бяха не по-малко любопитни и научиха нови факти за нашите диви съседи - прилепите и екологичната мрежа, която ги защитава - Натура 2000.

Благодарим на домакините от Къща музей "Гео Милев" за гостоприемството и помощта!

Благодарим сърдечно на всички доброволци, които се включиха в празника, както и на всички неуморни родители, които доведоха своите деца заедно да отбележим Международната нощ на прилепите!

Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).

Допълнителна информация:
За прилепите:
В България се срещат 33 вида прилепи, всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а техните убежища са защитени в рамките на екологичната мрежа Натура 2000.

За Натура 2000:
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Събитията на Зелени Балкани за отбелязване на Международната нощ на прилепите се провеждат в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“


Контакти:
Поля Тончева - Зелени Балкани
моб. тел: 0894059156, имейл: ptoncheva@greenbalkans.org

 
Виж Зелени Балкани във Facebook