Новини

[24-10-2022] Нощ на прилепите – с. Балканец
Последната спирка от Кампанията ни: Международна нощ на прилепите 2022г. беше в с. Балканец, общ. Троян.

Целта на събитието беше да запознаем присъстващите с видовете прилепи, които се срещат по света и по-специално в България,  с тяхната биология, да разбием няколко мита свързани с прилепите, да предизвикаме дискусия и любопитство, за да покажем колко всъщност е важна тяхната роля.

В събитието се включиха и колеги от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, които представиха проект: „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/001162) заедно с горската улулица Чара, кукумявката Блага, мишеловът Мишо и керкенезът Владко. Птици с трайни увреждания, които ни помагат по време на наши представяния.

Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).

Допълнителна информация:
За прилепите:
В България се срещат 33 вида прилепи, всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а техните убежища са защитени в рамките на екологичната мрежа Натура 2000.

За Натура 2000:
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Сърдечно благодарим на нашите приятели от Къща за гости и конна база Алфа-Даниел, с. Балканец, общ. Троян за топлото посрещане и гостоприемството!

Събитията на Зелени Балкани за отбелязване на Международната нощ на прилепите се провеждат в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.

Контакти:
Поля Тончева - Зелени Балкани
моб. тел: 0894059156, имейл: ptoncheva@greenbalkans.org


"Проектът "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162) продължава 5 години и получава финансиране от програма LIFE на Европейския съюз."


 
Виж Зелени Балкани във Facebook