Виж Зелени Балкани във Facebook
За нас и магазина
За нас и магазина

Зелени Балкани е национална неправителствена организация, работеща в обществена полза, чиято мисия е опазването на българската природа.

От самото си създаване през 1988 г., екипът на Организацията работи ентусиазирано и всеотдайно за опазване на природното ни наследство. През годините постигнахме значими резултати в опазването на едни от най-редките видове на България, в изграждането на Националната екологична мрежа от защитени територии, в създаването на съвременното ни природозащитно законодателство, в промяната на мисленето и изграждането на гражданското общество в България. Дейността ни позволи на стотици хора да се докоснат до красотата на природата и да дадат своя личен принос за нейното опазване. Участието в дейности на Зелени Балкани приобщи завинаги стотици младежи към природозащитната идея. 
Благодарение на нашите доброволци, партньори и донори, Зелени Балкани се утвърди като организация със сериозен авторитет и водещ капацитет в опазването на природата.

Извън официалностите ;)) - ние сме обикновени граждани, избрали като своя лична мисия, верую и професия опазването на природата. Професионализмът и експертизата ни са просто следствие от този ентусиазъм ;)) 
Постигнатите до момента успехи дължим на подкрепата на всички вас и на общата ни отдаденост на нашата мисия - ОПАЗВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА!

Повече за организацията, възможностите за участие в дейността ни, за постигнатите от нас резултати, може да научите на нашия сайт: www.greenbalkans.org

Eлектронният магазин на Зелени Балкани е разработен със съдействието на Фондация "Помощ за благотворителността в България" и Фондация "Америка за България", в рамките на кампанията "Да постигнем повече".

Целта ни е да популяризираме природозащитната идея, както и различни еко-продукти:

  • продукти, направени от рециклирани или естествени материали;
  • продукти, представящи дейността ни, нашата мисия и редките видове, за които работим;
  • продукти, служещи за опознаване или опазване на природата и различни редки видове;
  • авторски и ръчно изработени произведения, свързани с природата или различни видове животни и растения.

Електронният ни магазин е също една от възможностите за хората, които имат желание да участват в природозащитните ни дейности, но нямат пряка възможност, да допринесат по друг начин за опазването на природата.

Бихме искали също така да подкрепим хората - производители на еко-продукти, чрез закупуването на стоки за магазина ни, като се надяваме по този начин да подпомогнем тяхната дейност и да ги поощрим в това нелеко "бизнес начинание".

Надяваме се, чрез магазина да популяризираме дарителството и подпомагането на природозащитни дейности (по какъвто и да е начин)...

Не се колебайте да ни търсите с въпроси и предложения:
За контакти: Елена Стоева - моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org