Новини

default

Природозащитници внесоха свои предложения за законодателни промени заради случая с дюните в Несебър

Първа снимка
08.01.2013
Тази сутрин природозащитниците участваха в експертна група с представители на различни министерства, която трябва да изработи и предложи промени в текстовете на няколко закона. За съжаление, трите ведомства (МРРБ, МЗХ и МОСВ) не успяха да намерят общ език помежду си, нито да постигнат сближаване на позициите с експертите на природозащитните организации. Четирите присъстващи страни имаха различия по всички детайли, като тълкуването на законите, термините и понятията, подходът при законодателните промени.

Считаме, че днешната среща не беше достатъчна за сближаване на позициите и изработване на текстове, които да отразяват в пълнота постигнатите съгласия при срещата организирана от премиера г-н Бойко Борисов.

Пълния текст на предложенията може да откриете на: http://Повече информация:
Тома Белев, "Зелени Балкани", моб. тел. 0888 100 373
Любомир Костадинов, WWF, моб. тел.  088 919 25 72В Коалицията „За да остане природа в България” членуват: Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, ФПС “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.