Зелени Балкани
Глобалния екологичен фонд ГЕФ
Световна банка
Министерство на околната среда и водите
Зелени Балкани
Български Български     English English

header
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Главна цел:
Да подкрепи устойчивото управление на Поморийско езеро и екосистемата от влажни зони, чрез подпомагане на дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на природните ресурси.

Подцели:
* Да подкрепи развитието и изпълнението на планове за дългосрочно управление на защитената територия като акцентира върху консервацията, възстановяването и управлението на природните ресурси на екосистемата;
* Да възстанови базата от природни ресурси на екосистемата и хидрологичния баланс на влажната зона;
* Да повиши информираността сред местните общности и туристическия сектор за влажната зона и необходимостта от опазване на природното богатство на лагуната;
* Да подобри сътрудничеството с държавните и местни власти, бизнеса и други места за възстановяване на влажните зони в България и Европа.
Виж Зелени Балкани във Facebook